Puiden kaato

Ongelmapuita voidaan poistaa ja kaataa monella tavalla. Ensisijaisesti käytetään suorakaatomenetelmää, jossa puu kaadetaan kokonaisuudessaan maahan. Tarvittaessa käytetään apuvälineitä turvallisen kaatosuunnan varmistamiseksi.

Joskus puuta ei ole mahdollista kaataa kokonaisena esimerkiksi lähellä olevien rakennusten takia. Tällöin arboristi voi kiivetä puuhun, ja puun runko sekä oksat voidaan laskea tai pudottaa paloina maahan. Joissain paikoissa on mahdollista käyttää myös nosturia ja nostokoria apuna puiden poistossa.

Tarvittaessa siivoamme sekä kuljetamme pois kaadetut puut ja oksat.

Puiden hoito

Aina ei ole tarpeen poistaa koko puuta, vaan puita on mahdollista myös hoitoleikata. Puita leikkaamalla voidaan ohjata puiden kasvua haluttuun suuntaan. Kaduilla ja pihoissa voidaan oksakorkeutta nostaa liikenne- ja kulkuväylien kunnossa pitämiseksi. Kuivuneet ja sairaat oksat on myös tärkeää poistaa, koska ne muodostavat keskustoissa ja asuinympäristöissä turvallisuusriskin.

Teen myös pensaiden ja pensasaitojen hoitoja ja leikkauksia.

Metsurintyöt

Teen myös muita metsurin töitä, kuten tonttihakkuut ja raivaussahatyöt.

Kuntoarviointi

Puun kuntoon vaikuttavat muun muassa kasvuympäristö, mahdolliset sairaudet sekä ihmisen tekemät vauriot. Kuntoarvio kannattaa teettää silloin, kun puun kunto arveluttaa esimerkiksi asutuksen läheisyydessä. Kun halutaan säilyttää jokin tietty puu mahdollisimman pitkään, kuntoarvio on myös paikallaan. Sen jälkeen tiedetään, millaisia hotiotoimenpiteitä puulle kannattaa tehdä.

Kantojyrsintä

Puiden poistosta jäljelle jääneet kannot on mahdollista poistaa kantojyrsinnällä. Jyrsinnästä jäljelle jäävä kuoppa on helppo täyttää sopivalla maa-aineksella ja tasata näin muuhun ympäristöön sopivaksi.